Instrukcja logowania i autoryzacji konta ucznia

Przeczytaj koniecznie przed pierwszym zalogowaniem się i postępuj zgodnie z treścią instrukcji.